Radio Ontinyent.com

anunciante
TV A la carta Canal Youtube

NoticiasComarcal

EL AYUNTAMIENTO DE AGULLENT COMIENZA 2015 CON 14 NUEVAS CONTRATACIONES

En concret el municipi compta amb el suport de 2 monitors de temps lliure que recolzaran el programa d’oci dels joves i infantil, una llicenciada en història en dependència de la biblioteca, dos tècnics en gestió sòcio-cultural que programaran activitats esportives i per a la tercera edat, i un auxiliar administratiu que donarà suport als serveis centrals de l’ajuntament

Un total de 14 persones han estat contractades temporalment per l’Ajuntament d’Agullent mitjançant diversos programes de foment de l’ocupació. Sis joves menors de 30 anys, sis peons, 1 capatàs i 1 oficial de la construcció sumen les 14 persones que des de finals del mes de desembre han estat donades d’alta en l’Ajuntament d’Agullent.

Mitjançant el programa “Salari Jove”, que ha atorgat a l’Ajuntament d’Agullent 34.495€, s’han contractat a sis joves en pràctiques durant sis mesos, que donaran suport a diferents departaments municipals. En concret el municipi compta amb el suport de 2 monitors de temps lliure que recolzaran el programa d’oci dels joves i infantil, una llicenciada en història en dependència de la biblioteca, dos tècnics en gestió sòcio-cultural que programaran activitats esportives i per a la tercera edat, i un auxiliar administratiu que donarà suport als serveis centrals de l’ajuntament.

A través del programa d’Activitats per al Medi Natural en el Interior, depenent de la conselleria d’Ocupació, l’Ajuntament d’Agullent ha rebut 14.719 que han permès la contractació d’un capatàs i 4 peons de jardineria a jornada sencera, i durant 63 dies, per a realitzar tasques de neteja en les riberes dels barrancs de la Penya Llisa i Sapo.

L’altre programa al qual ha optat l’Ajuntament d’Agullent ha estat el Pla d’Ocupació Conjunta, que està finançat a parts iguals per la Generalitat, Diputació i Ajuntament. Els 10.760€ en mà d’obra que s’invertiran mitjançant aquest pla han permès la contractació durant dos mesos i mig d’un oficial de la construcció i dos peons, que actuaran en la reparació de voreres i treballs en parc i jardins