Radio Ontinyent.com

anunciante
TV A la carta Canal Youtube

NoticiasComarcal

EL AYUNTAMIENTO DE AGULLENT REBAJÓ EN EL PLENO DE DICIEMBRE LA TASA MUNICIPAL DE RECOGIDA DE BASURA A 30 EUROS/AÑO A PESAR DE LA OPOSICIÓN DE CERDÁ

L’Ajuntament d’Agullent considera absolutament injusta i abusiva la imposició d’aquesta nova taxa per part del PARTIT POPULAR i pel CONSORCI DE RESIDUS i, es reafirma en la vigència del PLA DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS DE LA VALL D’ALBAIDA i ha recolzat i recolzarà totes les mesures judicials i polítiques adoptades en contra del Consorci de Residus

Les reaccions a les declaracions dels populars d’Agullent no s’han fet esperar. Desde l’equip de govern assenyalen que davant les greus i irresponsables manifestacions realitzades pel Partit Popular d’Agullent, més concretament pel seu ex-portaveu Enrique Cerdà, al voltant de la taxa del CONSORCI DE RESIDUS (COR), des del govern municipal han de posar de manifest:

Aquesta nova taxa ha sigut imposada pel CONSORCI DE RESIDUS i pels actuals governants del PARTIT POPULAR a la GENERALITAT VALENCIANA a tots els veïns i veïnes de la Vall d’Albaida després d’una llarga lluita judicial entre la Generalitat i la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida i tot això amb la rotunda oposició del Ajuntament manifestada en reiterades ocasions tant als plenaris del poble com als de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida.

L’Ajuntament d’Agullent tan sols repercutia anualment al veïnat mitjançant la taxa del fem el cost de la recollida, assumint i finançant directament el cost del tractament del fem. D’aquesta manera, mentre a municipis veïns com Ontinyent, cada vivenda pagava anualment 85 € per aquest concepte, a Agullent tan sols se’n pagaven 48 € a l’any per vivenda. Ara, i com a conseqüència de la imposició per part del Consorci de Residus i de la Generalitat Valenciana de la nova taxa i per tal de minorar els seus efectes negatius, l’Ajuntament d’Agullent ha procedit a rebaixar la taxa municipal per la recollida del fem de 48 Eur/any a 30 Eur/any per vivenda. A més, l’Ajuntament no ha repercutit mai sobre la taxa de recollida de fem la despesa anual del servei d’Ecoparc conveniat amb l’Ajuntament d’Ontinyent, que ascendeix a 10.000 € anuals i de la qual també se’n fa càrrec directament l’Ajuntament.

Per al govern municipal resulta sorprenent que siga el Sr. Enrique Cerdá qui s’erigisca ara en defensor dels interessos del veïnat agullentí quan sent alcalde d’Agullent i seguint les ordres del seu partit, va introduir l’Ajuntament d’Agullent al Consorci de Residus amb l’oposició de Compromís i ha sigut l’únic regidor de tot el plenari que ha votat en contra de la baixada de la taxa de recollida de fem de 48 a 30 € anuals aprovada recentment per l’Ajuntament d’Agullent.

L’Ajuntament d’Agullent, obviament, considera absolutament injusta i abusiva la imposició d’aquesta nova taxa per part del PARTIT POPULAR i pel CONSORCI DE RESIDUS ( COR) que aquest partit controla, es reafirma en la vigència del PLA DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS DE LA VALL D’ALBAIDA i ha recolzat i recolzarà totes les mesures judicials i polítiques adoptades en contra del Consorci de Residus, la Generalitat Valenciana i la taxa que aquestos organismes governats pel Partit Popular han imposat al veïnat.