Radio Ontinyent.com

anunciante
TV A la carta Canal Youtube

NoticiasComarcal

EL PRESUPUESTO DE AGULLENT PARA 2015 ASCIENDE A 1.700.000 EUROS Y PREVE LA RESTAURACION DE LA CASA DELS GUARDES Y LA MEJORA DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES

De fet en aquest pressupost 2015, a més de mantindré les beques per a llibres de text d’ús obligatori incorpora ara una línia de beques per als estudiants de l’Escola de Música d’Agullent que facen estudis reglats.

El ple de l’Ajuntament d’Agullent va aprovar la setmana passada, és a dir encara dins del mes de gener, el pressupost municipal del 2015 que ascendeix a 1.787.000€, i que com anys anteriors manté l’objectiu de seguir incidint en el finançament de serveis socials, culturals i educatius complementaris.

De fet en aquest pressupost 2015, a més de mantindré les beques per a llibres de text d’ús obligatori per als alumnes escolaritzats en 2n cicle d’Educació Infantil, tots els cursos d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria, així com les ajudes per a l’adquisició del material didàctic per als alumnes matriculats en 1r cicle d’Educació Infantil a l’Escola Infantil la Jordana, l’Ajuntament d’Agullent incorpora ara una línia de beques per als estudiants de l’Escola de Música d’Agullent que facen estudis reglats.

A més d’aquestes ajudes econòmiques, l’actual equip de govern també es compromet pressupostàriament a mantindré servei d’assistència domiciliària durant tot l’any, els programes d’educació així com oci saludable per a la joventut mitjançant el Casal Jove, el Juliol Jove, la continuïtat dels programes d’activitats específiques per a la tercera edat així com la programació, esportiva i cultural com el “Maig Musical”.

El nou pressupost de l’Ajuntament d’Agullent va comptar amb el vot favorable dels regidors de Compromís i l’abstenció dels regidors del Partit Popular. A més d’un marcat caràcter social, el pressupost manté els altres dos eixos fonamentals que han guiat a l’actual equip de govern durant la present legislatura. És a dir, la contenció de la despesa corrent i la millora d’infraestructures públiques. Pel que fa a inversions el pressupost incrementa la partida dedicada a la conservació d’infraestructures i vies fins a 60.000€ i preveu una inversió de 6.000€ per a restaurar la Casa dels Guardes, un refugi ubicat a la Serra d’Agullent d’ús per a senderistes, caçadors i ciclistes. A més al pressupost es contempla que a través del Programa d’Actuacions Programades de la diputació es farà una inversió de 60.000 en la millora del sistema d’aigües pluvials de la localitat. A més d’aquestes inversions, ara per ara a la localitat s’estan acabant d’executar les obres de reforma estètica de l’accés a l’avinguda Ontinyent, la millora de l’aïllament acústic i il•luminació de l’auditori municipal i la remodelació del camí de pujada a l’ermita de Sant Vicent Ferrer