Radio Ontinyent.com

anunciante
TV A la carta Canal Youtube

NoticiasComarcal

AGULLENT ABRE LA CONVOCATORIA DE BECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE MUSICA

L’Ajuntament d’Agullent va decidir incloure al pressupost del 2015 una línia de beques per als estudiants de l’Escola de Música d’Agullent que facen estudis reglats, amb l’objectiu de fons que les qüestions econòmiques no siguen un impediment perquè els xiquets puguen realitzar estudis musicals

Amb el propòsit de d’ajudar a sufragar als estudiants les despeses derivades de l’ensenyament musical de l’escola de Música Amanci Amorós, l’Ajuntament d’Agullent ha convocat per primera vegada unes ajudes amb aquesta finalitat. “L’Ajuntament d’Agullent va decidir incloure al pressupost del 2015 una línia de beques per als estudiants de l’Escola de Música d’Agullent que facen estudis reglats, amb l’objectiu de fons que les qüestions econòmiques no siguen un impediment perquè els xiquets i xiquetes puguen realitzar estudis musicals”, explica Eduard Pínter, regidor de Cultura.

La quantia total de les ajudes a concedir ascendeix a 4.000€, si bé la dotació individual de la beca per alumne s’estableix en 75€ com a màxim. A les beques hi poden optar els alumnes empadronats al municipi i matriculats a l’escola de Música Amanci Amorós d’Agullent en algun curs de 1r a 5è de Llenguatge Musical i simultàniament en algun curs d’Instrument Musical.

El termini per a presentar les sol•licituds estarà obert des del dilluns 4 de maig fins al 29 de maig, i les bases que regeixen aquesta convocatòria d’ajudes, així com la instància que cal omplir es poden trobar a la pàgina web municipal www.agullent.net

Aquestes ajudes als estudis musicals es sumen a les beques que l’Ajuntament d’Agullent ja ofereix, des de fa diversos cursos, per a l’adquisició llibres de text d’ús obligatori per als alumnes escolaritzats en 2n cicle d’Educació Infantil, tots els cursos d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria, així com les ajudes per a l’adquisició del material didàctic per als alumnes matriculats en 1r cicle d’Educació Infantil a l’Escola Infantil la Jordana