Radio Ontinyent.com

anunciante
TV A la carta Canal Youtube

NoticiasComarcal

LA SOCIETAT DE CAÇADORS “LA JORDANA” I L’AJUNTAMENT D’AGULLENT COL•LABOREN PER A LA REHABILITACIÓ DE LA CASETA DELS GUARDES D’AGULLENT

Per a Jesús Pla, alcalde d’Agullent, a través d’aquesta fórmula de col•laboració que s’ha posat en marxa amb la Societat de Caçadors “La Jordana” s’obri una via perquè les entitats civils s’involucren d’una manera activa en la rehabilitació del patrimoni comú

La Societat de Caçadors “La Jordana”, amb el suport econòmic de l’Ajuntament d’Agullent, té previst rehabilitar un xicotet refugi de 25m2 ubicat a la Serra d’Agullent conegut com Caseta dels Guardes o dels Caçadors. Una construcció que té actualment la teulada molt deteriorada, i deficiències en la conservació dels revestiments.

Segons els projecte presentat per la Societat de Caçadors “La Jordana” la primera intervenció serà la substitució de la teulada. Les tasques començaran amb la retirada de les plaques de fibrociment de l’actual coberta, a través d’una empresa autoritzada per a la manipulació de materials amb amiant. Es substituiran les bigues de fusta per bigues de formigó i es crearà una nova coberta estanca.

La segona fase de l’obra l’executaran els propis socis de la societat de caçadors, ja que molts dels seus components són professionals de la construcció. En aquest segon estadi de l’obra es crearà una vorera perimetral de formigó al voltant de l’edificació per evitar humitats. A més es repararà la pèrgola frontal, es sanejaran i pintaran les parets i es refaran els bancs d’obra exteriors que hi ha perimetrals al porxo.

L’Ajuntament d’Agullent ha concedit una subvenció a la Societat de Caçadors “La Jordana” de 6.000€ que dóna cobertura als treballs de substitució de la coberta i a les despeses de material de la segona fase de l’obra. Els costos de mà d’obra de la segona fase de la intervenció són aportats per l’associació agullentina.

Per a Jesús Pla, alcalde d’Agullent, a través d’aquesta fórmula de col•laboració que s’ha posat en marxa amb la Societat de Caçadors “La Jordana” s’obri una via perquè les entitats civils s’involucren d’una manera activa en la rehabilitació del patrimoni comú, en tant que la Caseta del Guardes, tot i que serà utilitzada principalment pels caçadors, és un edifici que també pot ser emprat per altres aficionats a la serra.

Foto: Vicente Herrero