Radio Ontinyent.com

anunciante
TV A la carta Canal Youtube

NoticiasComarcal

Xàtiva dota 355.000 € per liquidar l'anterior contracte de neteja viària amb FCC

El regidor Reig recorda que aquestos imports ja es contemplaven en l'auditoria del deute municipal.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Xàtiva ha aprovat una modificació pressupostària per a dotar

econòmicament diferents partides que necessiten fons abans de final de l'exercici. Entre aquestes, destaca la consignació de 355.000 euros per fer front a la sentència 200/2015 que condemna a l'Ajuntament al pagament de 175.733 euros, més altres imports, a l'empresa FCC, SA, per la liquidació i

revisió de preus dels serveis que va prestar aquesta empresa durant 2011 i 2012.

Les discrepàncies naixen quan es produeix el canvi en l'empresa concessionària del servei de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària, que venia realitzant l'empresa FCC amb un cost anual de 2 milions

d'euros. Després de l'adjudicació a una nova empresa (Inditex, S.A.U.), van sorgir quantioses diferències a l'hora de valorar els serveis prestats, que van acabar en els tribunals. En el fons de l'assumpte, hi ha la rivalitat entre Alfonso Rus i Vicent Parra pel control de la despesa derivada a aquestes empreses.

Finalment, la justícia ha estimat parcialment la reclamació de FCC que obliga a assumir un pagament de 175.733 euros. Altres conceptes pendents de liquidació elevarien el cost total per a les arques municipals a 355.000 euros.

El regidor d'Hisenda, Ignacio Reig, recorda que "aquestos imports ja es reflectien en l'auditoria realitzada el 2015. Lamentablement, les sentències cauen una rere l'altra. En aquest cas, el cost final pot arribar als 355.000 euros que haurem de treure d'altres partides per poder assumir el pagament de la sentència i no generen interessos de demora, que en el cas de sentències judicials poden arribar al 7%", adverteix el regidor.