Radio Ontinyent.com

anunciante
TV A la carta Canal Youtube

NoticiasComarcal

La Pobla del Duc instal·larà vàlvules de pressió a la xarxa d'aigua municipal per evitar trencaments

La vàlvules garanteixen la pressió adequada al consum a cada moment.

L'ajuntament de la pobla del Duc va a procedir a instal·lar vàlvules de control de pressió per millorar el servei d'aigües amb l'ajuda de la Diputació de València a través del Pla Provincial d'Obres i Serveis 2016. En els propers dies es procedirà a la instal·lació del sistema de regulació de pressió amb el qual s'evitaran pèrdues innecessàries d'aigua, es perllongarà la vida útil de les conduccions actuals i es donarà una millor qualitat de servei als ciutadans.

A causa de l'antiguitat d'algunes de les xarxes i a la qualitat dels materials utilitzats en el seu moment, es produeixen moltes avaries a l'any que provoquen una despesa en la reparació de les mateixes i molests corts en el subministrament diari. I és que, la pressió a la xarxa juga un paper decisiu, ja que a major pressió major nombre d'avaries. La solució adoptada consisteix en la instal·lació de

diverses vàlvules reductores de pressió mitjançant la qual es mantindrà a la xarxa la pressió adequada al consum a cada moment. En paraules del regidor d'agricultura, Esteve Climent, “amb aquesta obra s'aconsegueix la reducció immediata de pèrdues d'aigua, importants estalvis en

fugides, es redueix el nombre de nous trencaments i avaries i s'aconsegueix una millor percepció en la qualitat del subministrament per part de l'usuari”.