Radio Ontinyent.com

anunciante
TV A la carta Canal Youtube

NoticiasComarcal

Obres Públiques construirà un accés més segur a Bellús per on circulen una mitjana de 2.200 vehicles

Es tracta de l'entrada nord, CV-620, que es troba després d'una corba de radi reduït i escassa visibilitat

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha aprovat un projecte d'obres per millorar l'accés a Bellús, que es troba després d'una corba de radi reduït i escassa visibilitat. Es tracta de l'accés nord a aquesta localitat de la Vall d'Albaida, des de la carretera CV-620, transferida recentment pel Ministeri de Foment a la Generalitat, per on circulen una mitjana de 2.200 vehicles.

D'aquesta manera, amb un pressupost de 328.000 euros, la conselleria que dirigeix María José Salvador pretén dotar al municipi de Bellús d'un accés més segur, disminuint la perillositat que suposa aquesta corba uns metres abans de l'accés a la població. També es pretén millorar amb l'actuació la visibilitat de la referida intersecció des del sud. Per a això, s'ha previst l'execució d'una intersecció en forma de "T" canalitzada que doni accés al casc urbà a través del carrer Real. S'executaran carrils centrals d'espera i d'acceleració, que facilitin els girs a esquerra.

El director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, ha explicat que les actuacions de millora de la seguretat vial són una de les principals línies de treball a l'apartat de gestió de les carreteres de la Generalitat Valenciana, per entendre que els accessos a les poblacions constitueixen amb freqüència punts potencialment perillosos a causa de la confluència de tràfics amb velocitats molt diferents.

D'altra banda, el traçat de la CV-620 coincideix en l'actualitat amb el d'un barranc que discorre en sentit sud-nord, que el seu titular és la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Aquest llit creua en dues ocasions el traçat de la CV-620.

La present actuació permetrà augmentar la permeabilitat de la carretera, mitjançant l'execució d'una obra longitudinal de drenatge complementària a l'existent, que condueixi l'excedent d'aigua que no és capaç d'absorbir el sistema de drenatge actual. Adossat al col·lector es projectarà una franja enjardinada amb plantació d'arbres, al costat d'un carril ciclopeatonal.