Radio Ontinyent.com

anunciante
TV A la carta Canal Youtube

NoticiasComarcal

Xàtiva repara d'urgència la Porta del Socors del castell

L'Ajuntament inicia obres en vies públiques, clavegueram i aigües potables per valor de 200.000 euros

Les últimes pluges van provocar diferents esfondraments en nombroses zones de Bixquert, Cova Negra i zones d'accés al castell de Xàtiva. Després d'una primera intervenció d'urgència per recuperar el pont sobre el riu Albaida que permet l'accés a la Casa de la Llum, l'Ajuntament ha iniciat diferents obres per a esmenar deficiències detectades en diferents serveis públics. Tal com va anunciar l'alcalde Roger Cerdà recentment, aquesta mateixa setmana s'ha iniciat la reparació de l'anomenada Porta del Socors, que dóna accés a la fortalesa pel costat de la Solana i la vall de Bixquert. Aquesta intervenció, valorada en 12.000 euros, s'avança a la petició realitzada per l'Ajuntament a la Generalitat Valenciana que suposa inversions per un total de 543.000 euros en els trams de muralla E1 i S3 en zona sud del castell.

També s'han posat en marxa les obres de clavegueram a la zona de Ximén de Tovia, que dotaran d'aquest servei bàsic algunes illes d'edificis que, tot i portar construïts des de fa diverses dècades, tenien precàries connexions a la xarxa o simplement no estaven connectades la xarxa de sanejament. Amb aquesta intervenció es completen les inversions corresponents a clavegueram del pressupost de 2016, que han suposat obres de millora al carrer Dr. Simarro, en l'Av. Acadèmic Maravall, al Polígon Pla de la Mesquita i ara també a Ximen d'autovia.

Així mateix s'han iniciat les obres de renovació integral de la xarxa d'aigua potable al Carrer Sant Joaquim. Aquesta via del nucli antic patia un subministrament d'aigua molt deficient que ha vingut provocant contínues fuites amb dany als habitatges situats al nord del carrer, així com falta de pressió a la zona de Menor Cuesta i Collar de la Coloma. Segons els tècnics municipals, la instal·lació d'una xarxa amb canonada de ferro colat i amb escomeses noves a cada un dels habitatges garanteix l'absència d'avaries durant diverses dècades. El cost de licitació d'aquesta obra ha estat de 32.000 euros.

D'altra banda, està previst que el repetidor de Bixquert entre en funcionament el divendres dia 10, després d'una inversió de 7.000 euros. L'Ajuntament adverteix que caldrà tornar a sintonitzar els televisors per obtenir de nou un senyal de televisió nítida, a l'àrea de Bixquert.