Radio Ontinyent.com

anunciante
TV A la carta Canal Youtube

NoticiasComarcal

Les cremes agrícoles estaran prohibides entre el 13 i el 24 d'abril

No es podrà fer foc en terrenys forestals, en els confrontants o a una distància de 500 metres

La Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural prohibeix les cremes agrícoles entre el 13 i el 24 d'abril, tots dos inclusivament.

Amb tal motiu, la conselleria ha establert el pla de xoc d'informació i vigilàncies sobri cremes agrícoles, perquè s'extremi la precaució entre els dies 3 i 12 d'abril, període en el qual es produeixen moltes més cremes de restes en quedar posteriorment prohibides durant les festes de Setmana Santa i Pasqua.

Per aquest motiu s'hagi pres la determinació de realitzar un reforç de la informació als usuaris de zones forestals, o a menys de 500 metres de les mateixes, per part d'agents mediambientals i dels recursos del Pla de Vigilància Preventiva contra Incendis Forestals, amb la finalitat de donar a conèixer les condicions aplicables en el període citat.

Com a mesura de precaució general, per al període comprès entre el Dijous Sant i el dilluns immediatament següent al dilluns de Pasqua, conegut tradicionalment com a Dilluns de Sant Vicent, tots dos inclusivament, queden prohibides en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor a 500 metres d'aquells, les accions o activitats següents:

a) La crema de marges de cultius o de restes agrícoles o forestals

b) La crema de cañares, carrizales o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, cinegético o de qualsevol altre tipus

c) Operacions de destil·lació de plantes aromàtiques

Dels plans locals de crema ja aprovats queden en suspens les accions o activitats citades anteriorment.

Referent a això, es recorda que no existeix restricció en la utilització del foc en els llocs preparats i autoritzats a aquest efecte dins de les instal·lacions recreatives forestals, sempre que no s'estableixi el nivell 3 de preemergencia d'incendis.

El nivell de preemergencia pot consultar-se en:

http://www.112cv.com/

Facebook: https://www.facebook.com/112cv

Twitter: https://twitter.com/GVA112 (@GVA112)

Una vegada finalitzat el període de Setmana Santa i Pasqua es tornarà a l'horari de crema habitual, que està regulat per la Resolució de 10 de març de 2014 de la DGPEIE, que diu així:

"L'horari per a la realització de la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de cañares, carrizales o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, queden fitats al període horari comprès entre el orto i les 13.30 hores. Es deixa en suspens, fins a una altra ordre, totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguin l'establert en la present resolució".

La normativa indicada poden trobar-la als següents enllaços:

http://www.docv.gva.es/datos/2005/03/04/pdf/2005_q2319.pdf

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/27/pdf/2014_2486.pdf

Es recorda que el procediment d'autorització d'ús del foc ho trobaran actualitzat al següent enllaç (modelo instància, tràmits, etc.):

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1219