Radio Ontinyent.com

anunciante
TV A la carta Canal Youtube

NoticiasComarcal

Finalitza la formació en prevenció i emergències dels treballadors i treballadores de la Casa de la Ciutat

S’han seleccionat 36 persones per formar part d’un equip d’emergències encarregat de guiar la resta de la plantilla.

La Casa de la Ciutat és el primer dels

edificis municipals en tindre el pla d’emergències en marxa i els seus

treballadors i treballadores els primers en estar formats en prevenció. Els

cursos els han realitzat 36 persones seleccionades de la plantilla. Esta

selecció s’ha fet a partir de criteris organitzatius. D’esta manera en totes

les plantes de la Casa de la Ciutat hi ha personal instruït per formar part

de l’equip de primera intervenció, encarregat de l’ús d’extintors o mànegues

per apagar focs, de l’equip d’evacuació i alarma, encarregat de guiar la

resta de treballadors i treballadores cap a les eixides d’emergència,

l’equip

de primers auxilis i l’equip de desconnexió, format pels tècnics encarregats

de desconnectar la xarxa i els sistemes elèctrics. Estos equips, han rebut

formació teòrica i pràctica basada en el protocol i les accions a seguir en

cas d’emergència. La formació ha finalitzat amb un simulacre a la Casa de la

Ciutat on les persones de l’equip d’emergència han funcionat segons el rol

assignat.

Segons la regidora de Règim Interior, Empar Penadés “és sorprenent que cap

edifici municipal comptara amb un pla d’emergències. El nostre propòsit és

enllestir-los tots, al voltant d’una vintena, però és un procediment que

requereix de temps i inversió. El pròxim a posar en marxa serà el de la

Biblioteca Municipal”.