Radio Ontinyent
Radio Xàtiva

anunciante

NoticiasComarcal

Comença la restauració dels panells ceràmics de la vida de Sant Pasqual a l'església de Sant Onofre

La col•lecció de retaules ceràmics del segle XVIII de l'església del convent de Sant Onofre és una de les més importants i vistoses de la ciutat de Xàtiva

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Xàtiva, Jordi Estellés, ha anunciat que ja s'han adjudicat els treballs de desmuntatge dels panells ceràmics de la capella de Sant Pasqual, a l'església de Sant Onofre. Els retaules, que representen diverses escenes de la vida del sant, seran desmuntats, netejats i restaurats per a la seua exposició posterior. Els treballs de restauració, en aquesta primera fase, han estat adjudicats al taller de ceràmica Vallés 16, amb un pressupost de 3.570,71 euros.

En aquesta primera fase, un operari municipal procedirà a la retirada dels taulells sota la supervisió tècnica dels especialistes del taller ceràmic. Els treballs se centraran en el sòcol de la capella de Sant Pasqual. Posteriorment, es procedirà a la neteja de les peces extretes del mur suport, retirant el mortes i la resta de materials adherits als taulells.

Una vegada retirades, es procedirà a la classificació de les distintes peces ceràmiques i a l'anàlisi de les possibles patologies que puguen afectar a aquestes obres d'art. Tot el procés de restauració serà degudament documentat gràficament. Una vegada completada la restauració, en funció de la disponibilitat pressupostària, s'abordarà la posterior exposició dels panells restaurats o s'esperarà a una següent fase.

La col•lecció de retaules ceràmics de l'església del convent de Sant Onofre és una de les més importants i vistoses de la ciutat de Xàtiva, composta per més de 400 taulells del segle XVIII. Totes aquestes obres, de titularitat municipal, es troben dipositades en diferents espais de l'edifici del col•legi de l'Immaculada, encara que cap d'elles en el seu lloc original. L'objectiu de la seua restauració és preservar-les per al futur i possibilitar la seua exposició al públic en condicions adequades.

El regidor Estellés explica que “els panells ceràmics de la capella de Sant Pasqual varen ser desmuntats durant la Guerra Civil per evitar la seua destrucció però es varen reposar de manera incorrecta. Ara els tornarem a la seua disposició original per tal que recuperen tota la seua esplendor”.

Segons es desprén dels informes tècnics, les obres requereixen un tractament general de neteja de morters i de restes de materials adherits, consolidacions puntuals i reintegracions cromàtiques i volumètriques. Per apreciar correctament els diferents conjunts de taulells, caldrà omplir els vuits amb 200 taulells de 20x20cm, en grisalla per tal de diferenciar-los fàcilment dels originals. Els panells restaurats es fixaran sobre un suport adequat i modulat que permetrà la seua manipulació i exposició sense afectacions negatives.

Es tracta d'un conjunt d'obres d'alt valor patrimonial que incrementaran substancialment l'oferta artística que ofereix l'edifici. Actualment, tant per la seua ubicació com pel seu estat de conservació, es fa necessària una intervenció de conjunt que detinga els processos de deteriorament i retorne les peces al seu estat original.

Així doncs, una vegada finalitzada la intervenció i instal•lats els diferents panells en els suports més adequats, s'ubicaran en diferents àmbits de l'església de Sant Onofre, acompanyats amb material explicatiu divers, per tal que el públic puga gaudir de les obres al llarg de la visita a l'edifici.