Radio Ontinyent
Radio Xàtiva

anunciante

NoticiasComarcal

L’Ajuntament de Canals trau endavant la major part dels punts del ple municipal de novembre

En l’últim ple ordinari que es va realitzar el 29 de novembre, els diferents grups municipals van aprovar molts dels punts de l’ordre del dia comptant en varies ocasions amb la unanimitats de tots els regidors.

En l’últim ple ordinari que es va realitzar el 29 de novembre, els diferents grups municipals van aprovar molts dels punts de l’ordre del dia comptant en varies ocasions amb la unanimitats de tots els regidors.

Alguns dels acords més destacats són els següents:

Per unanimitat, es va aprovar, d’una banda, l’adhesió al conveni per a l’adquisició centralitzada en la central de serveis innovadors i sostenibles de la diputació provincial de València i, d’altra banda, l’adhesió al conveni de col•laboració entre la societat anònima de mitjans de comunicació i la federació valenciana de municipis i províncies per intercanviar producció amb la xarxa d’emissores municipals valencianes.

Sobre els assumptes dictaminats per la comissió informativa municipal d’economia i especial de comptes, es va aprovar, per unanimitat, la proposta de l’Alcaldia de modificació de crèdits finançada amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, modificació de plantilla.

Dintre de la comissió informativa municipal de societat, cultura, d’urbanisme i medi ambient, es va aprovar per unanimitat dues mocions. Una presentada en relació contra la instal•lació d’una planta d’eliminació i valoració de residus en sòl no urbanitzable en el municipi de Barxeta i altra presentada pel reconeixement i posada en valor del nostre patrimoni cultural. D’altra banda, amb caràcter d’urgència, es va incloure al plenari el punt corresponent a l’atorgació de beques als esportistes locals per la seua brillant trajectòria.