Radio Ontinyent
Radio Xàtiva

anunciante

NoticiasLocal

El Col·legi Pla de la Mesquita inclou pictogrames a la biblioteca municipal de la Llosa de Ranes

Visita a la biblioteca

Amb motiu del Dia Mundial del Llibre, els alumnes llosers del col·legi d'educació

especial Pla de la Mesquita, han visitat la biblioteca municipal de la Llosa de

Ranes per a col·locar pictogrames en aquesta instal·lació.

Acompanyats per Rosana Aznar, tutora de Transició a la Vida Adulta d'aquest

centre educatiu, han realitzat aquest projecte que suposa l'adaptació del primer

espai del nostre municipi a un codi visual per a que persones amb diferents

capacitats puguen accedir a tota la informació que s'expressa de manera

escrita. En paraules de Rosana: "iniciar-se cap a un model de poble sense

barreres arquitectòniques sino també psicològiques".

Evarist Aznar, alcalde de la població ha recolzat les paraules de Rosana: "anem

a intentar que la idea siga més ampla, ens agradaria poder traslladar esta

iniciativa a tot el municipi i que totes les instal·lacions municipals i edifics més

emblemàtics també tinguen un pictograma adaptat a una senyalització per a

que el poble de la Llosa de Ranes siga un municipi inclusiu en un futur molt

prop".

Aquest projecte naix a partir d'un projecte de senyalització integrat en el Pla de

Centre en Saragossa, per a senyalitzar i adaptar tots els espais, a través de

pictogrames de ARASAAC i fotografies, amb l'objectiu de facilitar la

comunicació i l'accessibilitat cognitiva a tots els alumnes.

Publicado en Local 24 / 04 / 2019